گروه سنی الف شامل سنین پیش از دبستان یا 0 تا 6 سال می‌شود. این گروه سنی خود به دو دسته 0 تا 3 سال و 3 تا 6 سال نیز تقسیم می‌شود.

بیشتر کتاب‌های گروه سنی الف مربوط به آموزش مفاهیم پایه، ترانه و متل‌ها، کتاب‌ قصه و کتاب‌های رنگ آمیزی می‌شود.

شما می‌توانید بهترین کتاب‌های گروه سنی الف را از سایت کتاب بادبادک تهیه نمایید.