گروه سنی د به سال‌های هفتم تا نهم دبیرستان یا همان دبیرستان دوره اول (12 تا 15 سال) سال اطلاق می‌گردد.

شما می‌توانید بهترین کتاب‌های گروه سنی د را شامل رمان‌های نوجوان، کتاب‌های علمی ویژه نوجوانان و  بهترین داستان‌های کوتاه را از سایت کتاب کودک و نوجوان بادبادک تهیه نمایید.