کتاب نقاشی های تاتی رنگ های قاتی پاتی شامل 12 کتاب جداگانه است که در هر کتاب شش تصویر همراه با شعر آمده است. کودک با خواندن شعر، با موضوع تصویر و نقاشی آشنا می‌شود و بعد آن را رنگ‌آمیزی می‌کند. نکته دیگر اینکه شعرها و تصویرهای هر کتاب موضوع خاصی مثل حیوانات جنگل و خانگی،  دوزیستان، پرنده‌ها و مزرعه دارد. شما عزیزان می‌توانید این مجموعه و انواع کتاب رنگ آمیزی را با قیمت مناسب از سایت کتاب بادبادک تهیه کنید.