خیلی خوشحال میشیم تو هم به جمع 11 هزار نفری ما بپیوندی. تو اینستاگرام سعی می کنیم کتاب ها رو به صورت موضوعی معرفی کنیم و اینجور خیلی راحت میتونی از بین این همه تنوع کتاب کودک، انتخاب کنی.